Als gediplomeerd Chiropractor is het mogelijk om lid te worden bij de CCA. Als CCA lid dient er voldaan te worden aan de Professionele standaard van de SNRC, zie onderstaand.

Het CCA lidmaatschap is inclusief:

Het inschrijfgeld voor de CCA bedraagt eenmalig € 125,-.
De contributie voor 2021 bedraagt € 1500,- en wordt pro rato berekend.
Het is mogelijk de contributie in twee delen te betalen. Er dient € 750,- voor het begin en de helft van het jaar kwartaal overgemaakt te worden.

Om lid te kunnen worden dient u onderstaand aanmeldformulier CCA geheel ingevuld en voorzien van de verzochte bijlagen te sturen naar de CCA. U kunt het sturen per post naar de CCA aan de Rijnsingel 13 te 2987 SB Ridderkerk of u kunt het mailen naar chiropractoren@gmail.com.

Als bijlage wordt onder andere verzocht om een bewijs van de Nederlandse taal. Alvorens u lid kunt worden dient u minimaal niveau A1 te beheersen en dient u het taalexamen voor chiropractoren met goed gevolg te hebben afgelegd. Onderstaand het document taaleis met daarin de termijnen waarin bepaalde taalniveaus behaald dienen te zijn. Tevens onderstaand het document taalexamen voor chiropractoren waarin wordt uitgelegd wat  er verwacht kan worden van dit examen. Om in te schrijven voor het taalexamen voor chiropractoren dient u een email te sturen naar de CCA chiropractoren@gmail.com. Hierin vermeldt u uw naam, telefoonnummer, emailadres, hoe ver u bent met het behalen van niveau A1 en eventueel tijdverschil. De kosten voor dit examen bedragen € 112,50 en dient u over te maken naar de DCF NL49 RABO 0377014893 (BIC is RABONL2U) onder vermelding van uw naam en taalexamen. Naar aanleiding hiervan zal de examinator contact met u opnemen voor nadere informatie en om een examendatum met u in te plannen. U dient er rekening mee te houden, dat het ongeveer een maand duurt alvorens u examen kan doen. Het examen wordt afgenomen door middel van Skype. De examinator heeft de mogelijkheid u te verzoeken de ruimte waarin u verblijft te laten zien en uw scherm te delen gedurende het gehele examen. Aan het begin van het examen dient u zich te legitimeren met uw legitimatiebewijs. De examinator geeft de uitslag van het examen zowel aan u als aan ons door.

Voor nadere informatie en vragen kunt u mailen naar chiropractoren@gmail.com of bellen naar +31(0)6-55527766

 

Lid worden

logo CCA klein

Chiropractoren
organisaties

SNRC

DCF

NCA

Patiënten
vereniging

VPRC

Geschillen-instantie

SGRC