Als gediplomeerd Chiropractor is het mogelijk om lid te worden bij de CCA. Als CCA lid dient er voldaan te worden aan de Professionele standaard van de SNRC, zie onderstaand.

Het CCA lidmaatschap is inclusief:

Het inschrijfgeld voor de CCA bedraagt eenmalig € 125,-.
De contributie voor 2024 bedraagt € 1500,- en wordt pro rato berekend.

Om lid te kunnen worden dient u onderstaand aanmeldformulier CCA geheel ingevuld en voorzien van de verzochte bijlagen te sturen naar de CCA. U kunt het sturen per post naar de CCA aan de Rijnsingel 13 te 2987 SB Ridderkerk of u kunt het mailen naar chiropractoren@gmail.com.

Als bijlage wordt onder andere verzocht om een bewijs van de Nederlandse taal. Alvorens u lid kunt worden dient u minimaal niveau A1 te beheersen en dient u het taalexamen voor chiropractoren met goed gevolg te hebben afgelegd. Onderstaand het document taaleis met daarin de termijnen waarin bepaalde taalniveaus behaald dienen te zijn. Tevens onderstaand het document taalexamen voor chiropractoren waarin wordt uitgelegd wat  er verwacht kan worden van dit examen. Om in te schrijven voor het taalexamen voor chiropractoren dient u een email te sturen naar de CCA chiropractoren@gmail.com. Hierin vermeldt u uw naam, telefoonnummer, emailadres, hoe ver u bent met het behalen van niveau A1 en eventueel tijdverschil. De kosten voor dit examen bedragen € 120,- en dient u over te maken naar de DCF NL49 RABO 0377014893 (BIC is RABONL2U) onder vermelding van uw naam en taalexamen. Naar aanleiding hiervan zal de examinator contact met u opnemen voor nadere informatie en om een examendatum met u in te plannen. U dient er rekening mee te houden, dat het ongeveer een maand duurt alvorens u examen kan doen. Het examen wordt afgenomen via Skype. Bij aanvang vraagr de examinator u om u te legitimeren en tijdens het examen geeft hij of zij u nadere instructies. Na afloop van het examen geeft de examinator de resultaten en enige taalfeedback door aan zowel u als de CCA.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een collectieve verzekering die loopt bij de Nationale Nederlanden via de volmacht van de NVO groep op onderstaande polisvoorwaarden en polisblad.
De verzekering is uitsluitend geldig binnen Nederland. Er geldt een eigen risico van € 125,-.
Gedekt is de bedrijfsaansprakelijheid als chiropractor. Wanneer de chiropractor aansprakelijk zou worden gesteld door derden dan dient de aansprakelijkheidsteller de aansprakelijkheid van de chiropractor aan te tonen door het overleggen van verklaringen van tenminste twee geneeskundigen, bv. de huisarts en een onafhankelijk arts waaruit de betrokkenheid van de chriopractor duidelijk blijkt. De aansprakelijksteller dient er rekening mee te houden dat een chiropractor nooit de werking van de behandleing kan garanderen. Als elke medische behandelaar spant de chiropractor zich in om de patient zo goed mogelijk te helpen.

Voor nadere informatie en vragen kunt u mailen naar chiropractoren@gmail.com of bellen
naar +31(0)6-55527766

 

Lid worden

logo CCA klein

Chiropractoren
organisaties

SNRC

DCF

NCA

Patiënten
vereniging

VPRC

Geschillen-instantie

SGRC