Lid worden

Als chiropractor afgestudeerd aan een erkende opleiding tot chiropractor is het mogelijk om te registeren bij de CCA. Als chiropractor aangesloten bij de CCA dient er voldaan te worden aan de Professionele standaard van de SNRC.


Het CCA lidmaatschap is inclusief:

 • de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering, voor meer informatie zie onderstaand
 • de registratie als Register Chiropractor bij de Stichting Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC)
 • de registratie bij de Stichting Geschilleninstantie Register Chiropractoren (SGRC)
 • de mogelijkheid voor de patiënten om aan te sluiten bij de Vereniging voor patiënten van Register Chiropractoren (VPRC)


Voorwaarden voor registratie:

 • Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 125,- en de contributie voor 2024 bedraagt € 1500,- en wordt pro rato berekend.
 • Onderstaand document 'aanmeldformulier CCA' dient volledig ingevuld en voorzien van de verzochte bijlagen gestuurd te worden naar de CCA, dit kan per post naar:
  CCA
  Rijnsingel 13
  2987 SB Ridderkerk
  of u kunt het mailen naar chiropractoren@gmail.com.


Toelichting op de verzochte bijlagen bij het aanmeldformulier CCA.

Bewijs van de Nederlandse taal, onderstaand het document 'taaleis' met daarin de termijnen waarin welk taalniveau behaald dient te zijn:

 • U dient aan te tonen dat u minimaal niveau A1 beheerst door het overleggen van een bewijs van deelname aan een cursus niveau A1 of hoger of door een brief van uw taaldocent.
 • U dient geslaagd te zijn voor het taalexamen voor chiropractoren. Onderstaand het document 'taalexamen voor chiropractoren' waarin wordt uitgelegd wat er van u verwacht wordt tijdens dit examen. U kunt zich inschrijven voor het taalexamen voor chiropractoren door een email te sturen naar chiropractoren@gmail.com. Hierin vermeldt u:
  - uw naam
  - uw telefoonnummer
  - uw e-mailadres
  - wanneer u verwacht uw bewijs te behalen, dat u niveau A1 beheerst
  - en eventueel het tijdsverschil
  De kosten voor dit examen bedragen € 120,- en dient u over te maken naar de DCF NL49 RABO 0377014893 (BIC is RABONL2U) onder vermelding van uw naam en taalexamen. Naar aanleiding hiervan zal de examinator contact met u opnemen om een examendatum met u in te plannen. U dient er rekening mee te houden, dat het ongeveer een maand duurt alvorens u examen kan doen. Het examen wordt afgenomen via Skype. Bij aanvang vraagt de examinator u om u te legitimeren en tijdens het examen geeft hij of zij u nadere instructies. Na afloop van het examen geeft de examinator de resultaten en enige taalfeedback door aan zowel u als de CCA.


Kamer van Koophandel-inschrijving, om als ZZPer of gedetacheerd te kunnen werken, dient u een kopie van de registratie bij de Kamer van Koophandel te kunnen overleggen. Daarnaast dient u op grond van de Wet toetreding zorgaanbieders uw Kamer van Koophandel-inschrijving te melden als nieuwe zorgaanbieder op https://mijn.melding.zorgaanbiedersportaal.nl/. Om dit te kunnen doen heeft u minimaal e-herkenning niveau 2+ nodig. Voor het invullen van de vragenlijst kunt u ons bellen op 06-49948817.


Verklaring van goed gedrag van uw huidige werkgever, een brief van uw werkgever voldoet, wanneer deze gedateerd is, de praktijkgegevens vermeld staan en de periode dat u voor deze werkgever heeft gewerkt er in vermeld staat.

Indien u als zelfstandige heeft gewerkt, dient u dit aan te tonen, door ons een kopie van uw registratie van uw bedrijf bij het officiële orgaan van het land van herkomst te overhandigen. Ook dient u aan te tonen dat u daar als chiropractor heeft gewerkt door een brief van uw accountant te sturen of door het overhandigen van belastingaanslagen.

Indien u langer dan twee jaar niet gewerkt zou hebben, dient u het SPEC examen van de National Board of Chiropractic Examiners te behalen alvorens u kunt aansluiten. Voor meer informatie hier over kunt u contact met ons opnemen.


Verklaring van goed gedrag van uw huidige chiropractische organisatie, indien een land geen registratie orgaan of beroepsorganisatie heeft, zult u uw vakbekwaamheid dienen aan te tonen door het overleggen van behaalde studiepunten. Afhankelijk van de aangetoonde punten, dient u extra studiepunten te behalen conform het reglement op de vakbekwaamheid, zoals vermeld staat in de professionele standaard.

Voor nadere informatie en vragen kunt u mailen naar chiropractoren@gmail.com of bellen naar +31(0)6-49948817.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een collectieve verzekering die loopt bij de Nationale Nederlanden via de volmacht van de NVO groep op onderstaande polisvoorwaarden en polisblad.

De verzekering is geldig binnen Nederland. Er geldt een eigen risico van € 125,-.

Gedekt is de bedrijfsaansprakelijkheid als chiropractor. Wanneer de chiropractor aansprakelijk zou worden gesteld door derden dan dient de aansprakelijkheidssteller de aansprakelijkheid van de chiropractor aan te tonen door het overleggen van verklaringen van tenminste twee geneeskundigen, bv. de huisarts en een onafhankelijk arts waaruit de betrokkenheid van de chiropractor duidelijk blijkt. De aansprakelijkheidssteller dient er rekening mee te houden dat een chiropractor nooit de werking van de behandeling kan garanderen. Als elke medische behandelaar spant de chiropractor zich in om de patiënt zo goed mogelijk te helpen.

Polisvoorwaarden

Polisblad